Виртуален Мобилен Оператор

Виртуален Мобилен Оператор
Виртуален Мобилен Оператор

 

Ще има ли у нас нов GSM оператор?

Доста се заговори у нас за това понятие в последните дни. Особено след обявяването че Комисията по Пегулиране на Съобщенията (КРС) предоставя радиочестотен спектър на 3 нови компании за следващите 10 години. Лично тази идея ми се върти в главата още от момента в който я чух, а именно в далечната 2007 година. Нито аз, нито тези 3 компании са открили топлата вода отностно тази технология. Затова искам да Ви разкажа каква е идеологията на цялото това нещо.


Виртуалния GSM оператор (Mobile Virtual Network Operator – MVNO) е организация разполагаща с набор от регулаторно отпуснати й честоти за извършване на определени дейности, но без физическа архитектура за предоставяне на тези услуги. Този тип оператор наема физическата преносна и радио-предавателна мрежа на съответен вече функциониращ мобилен оператор. Физическият оператор добавя честотите предоставени на виртуалния оператор към своята мрежа. По този начин така надградената честотно приемо-предавателна част може да убслужва клиентите на виртуалния оператор.
Виртуализацията може да се постигне и на по-високо ниво. Ако приемем, че виртуалния оператор не разполага с т.нар. ядро на една мобилна мрежа (мобилна централа, Core Network) тя отново може да наеме вече съществуващи ресурси на физическия оператор. При наличие на мобилна централа от страна на виртуалния оператор то просто се осъществява т.нар. интеркънект (Interconnect) между приемо-предавателната физическа част и мобилната централа/ли на виртуалния оператор. Що се отнася до Центъра за Обслужване на Клиенти, маркетингът и продажбите възможностите са няколко: те да са отделна мрежа или отново наети части от вече съществуващи такива подразделения.
На практика един вече съществуващ физически мобилен оператор може да направи N на брой виртуални оператори в собствената си мрежа. Практиката показва, че това вече се е случвало и на нашия роден пазар.
С въвеждането на виртуален оператор се повишава конкуренцията на пазара чрез заемането на определен пазарен дял от страна на новия оператор. Така се предоставят евтини разговори рамките на определена затворена група. Това може да бъде логическа или географска група. Предоставят се евтини разговори в определен географски район под формата на локален GMS Оператор на територията на определена област на държавата.
С въвеждането на по-ниски фиксирани цени от началото на 2012 година за интеркънект между мобилните оператори ще даде възможност за намаляване на цена на минута разговор помежду си. Това даде и реална възможност за осъществяване на идеята за виртуален мобилен оператор.
Това щеше да е невъзможно за осъществяване преди 4-5 години когато конкуренцията на мобилния пазар бе само едно понятие, цените безумни, а монопола на пазара – тотален. Искрено се надявам това да се осъществи и
най-накрая да последва примера на пионерите в мобилните комуникации.
Дано това да спомогне за развитието на технологиите у нас и да донесе по-бързо така желатото от всички 4G.
Петър Русев